Helska Balanga

W blasku zachodzącego słońca, na tarasach widokowych hotelu Dom Zdrojowy już od kilku dobrych lat odbywa się coctail w ramach spotkania z Helską Balangą.

Jest to coroczne spotkanie grupy przyjaciół, którzy od lat młodości spędzają wakacje na Półwyspie Helskim. Historię tej przyjaźni opisuje Krzysztof Pasierbiewicz w książkach: pt. “Historia Helskiej Balangi” i „Podaj hasło!”.

Rokrocznie przybywały takie znakomitości polskich salonów artystycznych i naukowych jak: Ewa Wiśniewska, Magdalena Zawadzka, Joanna Szczepkowska, Barbara Burska, Grażyna Hase,  Janusz Gajos z małżonką, Zbigniew Zapasiewicz, Janusz Morgerstern, Andrzej Bober, oraz profesorowie: Iwona Rummel-Bulska (konsultant ONZ ds. ochrony środowiska), Joanna Kurczewska (historyk), Hanna Pałecka (architekt), Zofia Rummel-Syska (zarządzanie), Jan Woleński (filozof), Krzysztof Pałecki (nauki prawne), Jacek Kurczewski (socjolog), Witold Różyłło (kardiolog), Janusz Gołaś (nauki techniczne), Wawrzyniec Wawrzyniak (ochrona środowiska), oraz barwna paleta osobistości wypoczywających in cognito na Helu.

Gośćmi honorowymi byli: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk z małżonką; helski poeta ludowy, dramaturg i kompozytor Marian Selin; oraz pani Ryszardowa Reiff’owa, wdowa po Senatorze Ryszardzie Reiff’ie, który jako jedyny z członków Rady Państwa, w pamiętnym głosowaniu w dniu 13 grudnia roku 1981, nie poparł wprowadzenia stanu wojennego.

Swoją obecnością zaszczycił także pan Andrzej Polkowski, światowej sławy tłumacz literatury, który przełożył na język polski nasze wszystkie rodzime wydania Harry’ego Potter’a.

Jest to niecodzienne wydarzenie towarzyskie.