1920

Regulamin SPA

Regulamin SPA

 1. Rezerwacje zabiegów dokonywane są w godzinach funkcjonowania SPA
 2. Strefa SPA jest strefą ciszy, odprężenia i relaksu, zatem prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w owej strefie.
 3. Strefa SPA jest przeznaczona dla osób dorosłych. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać w SPA tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci i młodzież mają obowiązek przestrzegania tych samych zasad co osoby pełnoletnie
 4. Młodzież do lat 16 może korzystać z usług tylko za zgodą i w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Na terenie SPA Dom Zdrojowy obowiązuje zakaz:
  -używania telefonu komórkowego
  -palenia tytoniu
  -spożywania napojów alkoholowych, narkotyków lub innych środków odurzających
  -wprowadzania zwierząt
 6. Prosimy o przybycie na zabieg na 5-10 minut przed umówionym czasem wizyty
 7. Prosimy o informację co do zmiany godziny zabiegu lub jego odwołaniu na 5 godzin przed umówionym zabiegiem, co umożliwi bezkosztowną anulację zabiegu. Za usługi odwołane później niż na 4 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem pobierana będzie opłata w wysokości 50% wartości zamówionych usług. Jeśli rezerwacja nie zostanie odwołana bądź zmieniona, pobrana zostanie opłata w wysokości 75% wartości zamówionych usług.
 8. W sytuacji spóźnienia się na umówiony zabieg, czas trwania usługi zostaje skrócony o czas spóźnienia
 9. Rezerwacja usługi w SPA ważna jest do maksymalnie 15 minut po umówionym terminie
 10. W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 15 minut od umówionego terminu rezerwacji zastrzega się prawo anulowania rezerwacji lub skrócenia czasu zabiegu
 11. SPA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu lub jego przerwania przez pracownika jeśli napotka on się z niestosownym zachowaniem gościa
 12. SPA Dom Zdrojowy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste gościa pozostawiane w szafkach na terenie strefy SPA
 13. W celu dostatecznego komfortu prosimy o przybycie na zabieg w szlafroku- bielizna zabiegowa jest udostępniona w gabinecie bezpośrednio przed wykonaną usługą
 14. Prosimy o poinformowanie terapeuty o jakichkolwiek dolegliwościach lub ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu, oraz o podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań do zabiegu bezpośrednio przed jego wykonaniem
 15. Podczas korzystania z zabiegów zaleca się:
  -unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu
  -unikanie obfitych posiłków na godzinę przed zaplanowanym zabiegiem
  -korzystanie z części rekreacyjnej (basen, sauna, fitness) przed zabiegami
  -po zabiegach zaleca się minimum godzinny odpoczynek
 16. Wszystkie osoby przebywające na terenie SPA Dom Zdrojowy zobowiązane są do przestrzegania powyższego regulaminu